HANKKEEN ESITTELY

Rural Future -hanke tähtää maaseutuyritysten kannattavuuden ja toimintaedellytysten vahvistamiseen. Useat yritykset ovat tilanteessa, jossa uusien ansaintamuotojen löytäminen on välttämätöntä toimeentulon ja toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi. Liiketoimintaympäristö ja markkinat ovat muuttuneet niin lokaalisti kuin globaalistikin ja maaseutuyritysten on osattava uusiutua ja hakea paikkansa muuttuneella maaseudulla.

Rural Future -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on motivoida ja innostaa maaseutuyrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita kehittämään liiketoimintaansa siten, että siitä tulee kannattavaa ja houkuttelevaa myös jälkipolville. Hankkeessa kannustetaan myös lisäämään pienyrittäjien toiminnan kannattavuutta pienten innovaatioiden käyttöönotolla esimerkiksi jalostusarvon lisäämiseksi paikallisesti.

Hankkeen keskeinen toimenpide ovat asiantuntijasparraukset ja -koulutukset. Koulutukset toteutetaan pienryhmissä. Toimialariippumattomien koulutusten aiheina ovat esimerkiksi yrityksen johtaminen, markkinointi, energiatehokkuus, tuottavuus, digitalisaatio ja asiakaslähtöisyys.  Koulutuksiin liittyy webinaareja ja benchmarkkausmatkoja myöhemmin sovittaviin kohteisiin.

Katso tästä hankkeen tarjonta.

Hankkeen tiedot tiivistetysti: Rural Future -esite

Ilmoittaudu hankkeeseen täällä. Ilmoittautuminen on alustava eikä sido vielä toimenpiteisiin. Mitä aiemmin ilmoittaudut mukaan, sitä pidempään ehdit hyötyä hankkeesta yritystoiminnan kehittämisessä!

Osallistumismaksut

Yrittäjän maksuosuus koulutuksesta on 1000 € tai 600 € riippuen valituista koulutuspalveluista:

  • 1000 €:n maksuosuudella yrittäjä saa osallistumisoikeuden koulutuksiin sekä yhteen ulkomaan ja yhteen kotimaan benchmarkkausmatkaan,
  • 600 €:n maksuosuudella yrittäjä saa osallistumisoikeuden koulutuksiin sekä yhteen kotimaan benchmarkkausmatkaan,
  • NY- ja 4H-yrittäjien osallistumismaksu 200 € sisältää osallistumisoikeuden koulutuksiin sekä yhteen kotmaan benchmarkkausmatkaan.

Osallistumismaksut voi maksaa myös kahdessa erässä. Toisen henkilön osallistuessa hankkeeseen samasta yrityksestä, tämän toisen henkilön maksuosuus on 800 € (osallistumisoikeus koulutuksiin sekä yhteen ulkomaan ja yhteen kotimaan benchmarkkausmatkaan) tai 400 € (osallistumisoikeus koulutuksiin ja yhteen kotimaan benchmarkkausmatkaan).