HANKKEEN ESITTELY

Rural Future -hanke tähtää maaseutuyritysten kannattavuuden ja toimintaedellytysten vahvistamiseen. Useat yritykset ovat tilanteessa, jossa uusien ansaintamuotojen löytäminen on välttämätöntä toimeentulon ja toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi.

Liiketoimintaympäristö ja markkinat ovat muuttuneet niin lokaalisti kuin globaalistikin ja maaseutuyritysten on osattava uusiutua ja hakea paikkansa muuttuneella maaseudulla.

Tuore julkaisu hankkeen benchmark-matkoista 2020.

Rural Future -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on motivoida ja innostaa maaseutuyrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita kehittämään liiketoimintaansa siten, että siitä tulee kannattavaa ja houkuttelevaa myös tulevaisuudessa. Hankkeessa kannustetaan myös lisäämään pienyrittäjien toiminnan kannattavuutta pienten innovaatioiden käyttöönotolla esimerkiksi jalostusarvon lisäämiseksi paikallisesti.

Hankkeen keskeinen toimenpide ovat asiantuntijasparraukset ja -koulutukset. Koulutukset toteutetaan pienryhmissä. Koulutukset toteutetaan etäyhteyksien kautta. Täten voit osallistua paikasta riippumatta.

Tulevaisuuspolku-pienryhmäsparraukset ovat keskeinen osa hankkeen tarjontaa. Muiden toimialariippumattomien koulutusten aiheina ovat mm. yrityksen johtaminen, markkinointi, energiatehokkuus, tuottavuus, digitalisaatio ja asiakaslähtöisyys. Koulutuksiin liittyy benchmarkkausmatkoja myöhemmin sovittaviin kohteisiin. Katso tästä hankkeen koulutustarjonta.

Ilmoittaudu hankkeeseen täällä. Ilmoittautuminen on alustava eikä sido vielä toimenpiteisiin. Olemme yhteydessä teihin alustavan ilmoittautumisen jälkeen. Mitä aiemmin ilmoittaudut mukaan, sitä pidempään ehdit hyötyä hankkeesta yritystoiminnan kehittämisessä!

Tutustu hankkeen toimintaan hankkeen Facebook-sivuilla, jossa tunnelmia mm. tammikuun 2020 benchmarkkausmatkalta: https://www.facebook.com/ruralfuturehanke/.

Hanketta hallinnoi Karelia AMK ja hankkeessa kumppanina ovat Lapin AMK sekä molempien alueiden ProAgriat.