AJANKOHTAISTA

Uutiskirjeessä kootusti kaikki syksyn 2021 tapahtumat

Uutiskirjeessämme on lisätietoa tulevista koulutuksista, tulevaisuuspolku-pienryhmästä, benchmark-matkasta sekä European Rural Entrepreneurship Voices -foorumista. Lue lisää tästä.


Kevään 2021 koulutuskalenteri julkaistu

Rural Future koulutukset keväälle 2021 on julkaistu! Mukana on mm. tarinallistamista, energiatehokkuutta, somemarkkinointia ja työssäjaksamista. Ilmoittautumislinkit sekä koulutuskalenterissa että Koulutukset-sivulla.


Kierrosta kasvuun -tulevaisuusmyllytys helmikuussa 2021

Kierrosta kasvuun -tulevaisuusmyllytys on maaseututeemainen hackathon, jonka avulla luodaan nopeasti ratkaisuja elinkeinotoiminnan haasteisiin kuten sivuvirtojen hyötykäyttöön, tuotteiden jatkojalostukseen tai haja-asutusalueen palveluihin. Tarvitsemme retkelle mukaan juuri sinut maaseudun yrittäjä, tekijä, kehittäjä, rahoittaja, opiskelija & kouluttaja jalostamaan parempaa huomista maaseudulle! Lue lisää https://ruralfuture.karelia.fi/tulevaisuusmyllytys/


Kaikille avoin tulevaisuusluento 

”Maaseutu murroksessa – muutostrendejä ja kehityspolkuja kestävään tulevaisuuteen”
Ma 7.12. klo 10-12 (etäyhteys)
Satu Lähteenoja, Demos Helsinki
Ilmoittaudu tästä: https://webropol.com/s/Tulevaisuusluento
Lisätietoja

Benchmark-matkat Itä-Suomesta Lappiin ja Lapista Itä-Suomeen 2021

Hanke toteuttaa kotimaan benchmarkkausmatkat Itä-Suomesta Lappiin ja Lapista Itä-Suomeen kevään/kesän 2021 aikana koronatilanteen niin salliessa. Matkojen aikataulut päivitetään tälle sivustolle niiden varmistuessa.


Tulevaisuuspolku-pienryhmät

Tulevaisuuspolku-pienryhmissä pääset pohtimaan yhdessä muiden yrittäjien / yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa sekä Karelia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun tai ProAgrian asiantuntijoiden kanssa yrityksesi tulevaisuutta. Pienryhmät ovat avoimia ja maksuttomia kaikille yrittäjille, yrittäjyyttä suunnitteleville tai yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Oletko kiinnostunut tulevaisuuspienryhmään osallistumisesta? Ota yhteys projektipäällikköön helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi

Future Path small groups

In Future Path small groups you will be able to reflect on the future of your enterprise together with other entrepreneurs and persons who are interested in entrepreneurship, and specialists from Karelia University of Applied Sciences, Lapland University of Applied Sciences or ProAgria.

If interested, please contact the project manager helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi


Länsi-Suomen benchmarkkausmatka / Benchmarking trip to Western Finland 29.9.-2.10.2020

Länsi-Suomen benchmarkkausmatkan ajankohdaksi on varmistunut 29.9.-2.10. Laita siis päivämäärät jo kalenteriisi, jos haluat matkalle mukaan! The benchmarking trip to Western Finland will be arranged 29.9.-2.10. Save the dates to your calendar already now if you plan to join the trip!

Matkan aikana aikana tutustumme länsisuomalaisten yrittäjien visioiden todeksi tulemiseen ja menestystarinoihin. Matkan alustaviin kohteisiin kuuluvat mm. Keskisen Kyläkauppa Tuurissa, Kyrö Distillery Company -ruisviskin tislaamo ja luomuhunajalla kansainvälisillekin markkinoille tähtäävä Sugar Daddies CO Isossakyrössä, sekä luonnonkosmetiikkayritykset Fiini Naturally ja Henua Organics. Lisäksi ohjelmaan kuuluu ”innovaatiopäivä”, jolloin saat paikallisilta asiantuntijoilta palautetta tuote- ja/tai palvelukonseptistasi yrityksesi tulevaisuuden kehittämistyötä varten! During the trip we will get to know the success stories of entrepreneurs in Western Finland and how the visions of entrepreneurs have become true! The preliminary places to be visited include Keskinen Brothers Department Store in Tuuri, Kyrö Distillery Company and organic honey producer Sugar Daddies CO in Isokyrö, and natural cosmetics enterprises Fiini Naturally and Henua Organics. The program also includes ”an innovation day” when you will receive feedback from local experts on your product and/or service concept for future development of your enterprise!

Alustava ohjelma: Ohjelma_luonnos_28.8.2020_osallistujille

Tentative program: Program_tentative_28.8.2020_for participants

Jos haluat mukaan benchmarkkausmatkalle, niin ilmoittaudu alustavasti mukaan hankkeeseen täällä su 6.9. mennessä (suomeksi): https://link.webropolsurveys.com/S/D66635862B95957C Tämä ilmoittautuminen on alustava eikä sido sinua vielä toimenpiteisiin. Ilmoittautumisen jälkeen olemme yhteydessä sinuun. If you want to this benchmarking trip, register preliminarily in the project here by Sunday 6.9. (in English): https://link.webropolsurveys.com/S/74CFDB2240BC0DE5 This registration is preliminary and it does not bind you yet. After the registration, we will be in contact with you.


Tulevaisuuspolku-pienryhmien aloitustilaisuus / Future Path Small groups 19.8.2020

Maaseuturahaston rahoittama Rural Future -hanke järjestää toisen kaikille avoimen ja maksuttoman pienryhmätapaamisen ke 19.8. Pienryhmistä voit valita joko suomen- tai englanninkielisen ryhmän. Alla ilmoittautumislinkit ja tietoa pienryhmistä. Huomaa, että ryhmään osallistumalla saat 50 e alennuksen syyskuun Länsi-Suomen benchmarkkausmatkan sisältävästä koulutuspaketista!

Pienryhmien aloitustilaisuus on ke 19.8.2020 klo 17:00-18:30, jolloin tutustutaan ryhmien vetäjiin ja muihin osallistuviin yrittäjiin sekä pienryhmien toimintaan. Ryhmät kokoontuvat tämän jälkeen yhteensä 5 kertaa, joista kullekin kerralle saat omaan yritystoimintaan liittyvän lyhyen ennakkotehtävän, josta käydään keskustelua muiden yrittäjien ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa pienryhmätapaamisessa. Kaikki tapaamiset toteutetaan etäyhteyksien kautta. Pienryhmistä voit valita joko suomen- tai englanninkielisen ryhmän. Pienryhmiin jako tehdään ilmoittautumislomakkeella antamiesi tietojen pohjalta. Mukaan kaikkiin ryhmiin mahtuu enintään 50 ilmoittautunutta.

Ilmoittaudu suomenkieliseen pienryhmään 18.8.. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/3A6BB1E4DDEA23E6

EAFRD funded Rural Future project arranges the second small group meeting opening session on 19 August. This event is free of cost and open to everyone. You can choose a small group arranged either in Finnish or English. Below the registration links and information about the small groups. Note that by joining the group you will receive 50 e discount on the traning package including the Western Finland benchmarking trip in September!

The opening session of the small groups will be held on Wednesday 19 August 2020 at 17:00-18:30. In the opening session, you will get to know the specialist leaders of the groups and other participating entrepreneurs, and the small group activities. After the opening session, the groups will get together in total 5 times. To each of these following meetings you will receive a short task related to your own enterprise which will be discussed with other entrepreneurs and specialist leaders in the group. All meetings will be arranged through digital meeting methods. You can choose a small group arranged either in Finnish or English. The division to small groups will be done based on the information you provide in the registration form. Maximum 50 participants will be taken in all the groups. Future Path small groups are free of cost and open to everyone.

Register to a small group held in English by 18 August: https://link.webropolsurveys.com/S/C6F6A54B422B5F3A