TULEVAISUUSPOLKU-PIENRYHMÄSPARRAUKSET

Tulevaisuuspolku-pienryhmät

Tulevaisuuspolku-pienryhmissä pääset pohtimaan yhdessä muiden yrittäjien / yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa sekä Karelia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun tai ProAgrian asiantuntijoiden kanssa yrityksesi tulevaisuutta. Pienryhmät ovat avoimia ja maksuttomia kaikille yrittäjille, yrittäjyyttä suunnitteleville tai yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Perustettavat ryhmät kokoontuvat aloitustilausuuden lisäksi yhteensä 5 kertaa, joista kullekin kerralle saat omaan yritystoimintaan liittyvän lyhyen ennakkotehtävän, josta käydään keskustelua muiden yrittäjien ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa pienryhmätapaamisessa. Kaikki tapaamiset toteutetaan etäyhteyksien kautta. Pienryhmistä voit valita joko suomen- tai englanninkielisen ryhmän. Pienryhmiin jako tehdään ilmoittautumislomakkeella antamiesi tietojen pohjalta. Mukaan kaikkiin ryhmiin mahtuu enintään 50 ilmoittautunutta. Ryhmät ovat kaikille maksuttomia ja kaikille avoimia.

Ilmoittaudu suomenkieliseen pienryhmään projektipäällikölle: helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi

Future Path small groups

In Future Path small groups you will be able to reflect on the future of your enterprise together with other entrepreneurs and persons who are interested in entrepreneurship, and specialists from Karelia University of Applied Sciences, Lapland University of Applied Sciences or ProAgria.

In the opening session, you will get to know the specialist leaders of the groups and other participating entrepreneurs, and the small group activities. After the opening session, the groups will get together in total 5 times. To each of these following meetings you will receive a short task related to your own enterprise which will be discussed with other entrepreneurs and specialist leaders in the group. All meetings will be arranged through digital meeting methods. You can choose a small group arranged either in Finnish or English. The division to small groups will be done based on the information you provide in the registration form. Maximum 50 participants will be taken in all the groups. Future Path small groups are free of cost and open to everyone.

Please, register to the Project Manager: helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi


Tulevaisuuspolku-pienryhmien aloitustilaisuus / Future Path Small groups 19.8.2020

Maaseuturahaston rahoittama Rural Future -hanke järjestää toisen kaikille avoimen ja maksuttoman pienryhmätapaamisen ke 19.8. Pienryhmistä voit valita joko suomen- tai englanninkielisen ryhmän. Alla ilmoittautumislinkit ja tietoa pienryhmistä. Huomaa, että ryhmään osallistumalla saat 50 e alennuksen syyskuun Länsi-Suomen benchmarkkausmatkan sisältävästä koulutuspaketista!

EAFRD funded Rural Future project arranges the second small group meeting opening session on 19 August. This event is free of cost and open to everyone. You can choose a small group arranged either in Finnish or English. Below the registration links and information about the small groups. Note that by joining the group you will receive 50 e discount on the traning package including the Western Finland benchmarking trip in September!