TULEVAISUUSPOLKU-PIENRYHMÄT

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2021 RYHMÄÄN ON NYT AVOINNA

Olisiko Rural Future -tulevaisuuspolku sinun yrityksesi väylä menestykseen? Tulevaisuuspolku -pienryhmäsparraus tarjoaa vertaistukea ja työkaluja pohtia yritystoimintasi tulevia ratkaisuja yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisyrittäjien kanssa tulevaisuustyökaluja hyödyntäen. Tehdään yhdessä maaseudun tulevaisuus!

Pienryhmätyöskentely rakentuu yhteisten verkkotapaamisten ympärille elo-lokakuussa 2021. Ennen jokaista tapaamiskertaa pääset kuuntelemaan napakan verkkoluennon tulevaisuustyöskentelystä ja työkaluista tallenne kerrallaan oman aikataulusi mukaan. Jokaiseen luentotallenteeseen liittyy tehtävänanto, jonka avulla voit työstää teemaa oman yrityksesi kautta. Luennoista ja tehtävistä saat sytykkeitä yrityksesi toiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden pohtimiseen. ILMOITTAUDU TÄSTÄ LINKISTÄ.

Pienryhmätyöskentelyssä ennakoidaan yritystoimintasi tulevaisuudennäkymiä ja pohditaan, mitä asioita toiminnan suunnittelussa olisi hyvä huomioida. Pienryhmään osallistuu noin 4-6 aktiivista yrittäjää, jolloin saat tapaamisissa myös tukea ja uusia ajatuksia muilta samoja teemoja pohtivilta yrittäjiltä Pohjois-Karjalasta ja Lapista.

Yhteiset tapaamiset pohjautuvat aina videotallenteen teemaan ja tehtävänantoon, ja niistä heränneitä pohdintoja käsitellään yhdessä keskustellen. Tavoitteena on saada vertaispalautetta ja tukea, joiden avulla syntyy uusia näkökulmia yritystoimintasi kehittämiseen. Vaikka toimitte keskenänne erilaisilla toimialoilla, se on vain rikkaus! Hedelmällisimmät keskustelut syntyvät usein silloin kun uskalletaan kysyä ääneen ehkä joillekin itsestään selviä asioita. Tällöin voi syntyä aivan uusia avauksia ja toimintaideoita. Aiempiin pienryhmiin osallistuneet ovat korostaneet palautteessa erityisesti vertaiskeskustelujen positiivista antia.

Tulevaisuuspolku sisältää seuraavat käsiteltävät teemat:

  • Trendit ja toimintaympäristön ennakointi
  • Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi
  • Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa
  • Vaihtoehtoiset skenaariot

Pienryhmätapaamiset järjestetään ilta-aikaan (klo 17-19) alla olevan aikataulun mukaisesti, mutta aikataulua voidaan tarkentaa vielä osallistujien toiveiden mukaisesti. Ennen tapaamiskertoja 2-5 on tarkoitus kuunnella kuhunkin tapaamiseen liittyvä videotallenne sekä tutustua annettuun ennakkotehtävään. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu ja kokoontumisten päivämääriä muokattu, alla päivitetty aikataulu:

Ti 24.8. Aloitustapaaminen, info ja tutustuminen muihin osallistujiin
Ti 31.8. Trendit ja toimintaympäristön ennakointi
Ke 8.9. Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi
Ma 20.9. Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa
Ma 4.10. Vaihtoehtoiset skenaariot, tulevaisuuspolun yhteenveto sekä palautteen keruu

Pienryhmäsparrauksia koordinoi Tia Lämsä Lapin ammattikorkeakoulusta. Lisätietoja tulevaisuuspolusta tia.lamsa@lapinamk.fi / 044 4780 276 sekä reeta.sipola@lapinamk.fi / 040 704 0027. Videoluennoitsijoina toimivat Elisa Maljamäki Lapin ammattikorkeakoulusta ja Hanna Vienonen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

ESITE


Tulevaisuuspolku-pienryhmät

Tulevaisuuspolku-pienryhmissä pääset pohtimaan yhdessä muiden yrittäjien / yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa sekä Karelia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun tai ProAgrian asiantuntijoiden kanssa yrityksesi tulevaisuutta. Pienryhmät ovat avoimia ja maksuttomia kaikille yrittäjille, yrittäjyyttä suunnitteleville tai yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Perustettavat ryhmät kokoontuvat aloitustilausuuden lisäksi yhteensä 5 kertaa, joista kullekin kerralle saat omaan yritystoimintaan liittyvän lyhyen ennakkotehtävän, josta käydään keskustelua muiden yrittäjien ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa pienryhmätapaamisessa. Kaikki tapaamiset toteutetaan etäyhteyksien kautta. Pienryhmistä voit valita joko suomen- tai englanninkielisen ryhmän. Pienryhmiin jako tehdään ilmoittautumislomakkeella antamiesi tietojen pohjalta. Mukaan kaikkiin ryhmiin mahtuu enintään 50 ilmoittautunutta. Ryhmät ovat kaikille maksuttomia ja kaikille avoimia.

Ilmoittaudu suomenkieliseen pienryhmään projektipäällikölle: helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi

Future Path small groups

In Future Path small groups you will be able to reflect on the future of your enterprise together with other entrepreneurs and persons who are interested in entrepreneurship, and specialists from Karelia University of Applied Sciences, Lapland University of Applied Sciences or ProAgria.

In the opening session, you will get to know the specialist leaders of the groups and other participating entrepreneurs, and the small group activities. After the opening session, the groups will get together in total 5 times. To each of these following meetings you will receive a short task related to your own enterprise which will be discussed with other entrepreneurs and specialist leaders in the group. All meetings will be arranged through digital meeting methods. You can choose a small group arranged either in Finnish or English. The division to small groups will be done based on the information you provide in the registration form. Maximum 50 participants will be taken in all the groups. Future Path small groups are free of cost and open to everyone.

Please, register to the Project Manager: helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi


Tulevaisuuspolku-pienryhmien aloitustilaisuus / Future Path Small groups 19.8.2020

Maaseuturahaston rahoittama Rural Future -hanke järjestää toisen kaikille avoimen ja maksuttoman pienryhmätapaamisen ke 19.8. Pienryhmistä voit valita joko suomen- tai englanninkielisen ryhmän. Alla ilmoittautumislinkit ja tietoa pienryhmistä. Huomaa, että ryhmään osallistumalla saat 50 e alennuksen syyskuun Länsi-Suomen benchmarkkausmatkan sisältävästä koulutuspaketista!

EAFRD funded Rural Future project arranges the second small group meeting opening session on 19 August. This event is free of cost and open to everyone. You can choose a small group arranged either in Finnish or English. Below the registration links and information about the small groups. Note that by joining the group you will receive 50 e discount on the traning package including the Western Finland benchmarking trip in September!