KOULUTUKSET

Rural Future -hanke tähtää maaseutuyritysten kannattavuuden ja toimintaedellytysten vahvistamiseen.

Hanke järjestää:
» teemaryhmäkoulutuksia
» benchmarkkausmatkoja ulkomaille ja kotimaahan
» asiantuntijasparrauksia ja asiantuntijavetoisia kokeiluja

Toimialariippumattomia koulutuksia järjestetään hankkeeseen osallistuvien yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien tarpeet ja toiveet huomioiden. Ole yhteydessä koulutuksiin liittyvien toiveidesi ja tarpeidesi tiimoilta!

Jo sovittujen koulutusteemojen lisäksi hanke voi järjestää esimerkiksi tarinallistamiseen, vastuullisuuteen, sosiaalisen median osaamiseen, yrityksen johtamiseen ja markkinointiin liittyviä koulutuksia hankkeeseen osallistuvien ryittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien ollessa niistä kiinnostuneita.

Tulevat koulutukset

KEVÄT 2020

Tulevaisuuspolku-pienryhmäsparraukset: http://ruralfuture.karelia.fi/tulevaisuuspolku-pienryhmasparraukset/

SYKSY 2020

Trendit ja yhteisen toimintaympäristön ennakointi
Aika: tiistai 18.8.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi
Aika: tiistai 15.9.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa
Aika: tiistai 6.10.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Hanna Vienonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Vaihtoehtoiset skenaariot
Aika: Ti 10.112020
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu
Aika: 10.9.2020, 1.10.2020, 22.10.2020 ja 11.11.2020 klo 16:30-17:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Hanna Vienonen ja Minna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Menneet koulutukset

Hankkeen osallistumismaksun maksaneilla on pääsy kaikkiin menneiden koulutusten koulutusmateriaaleihin ja koulutusnauhoitteisiin.

Tulevaisuus tulee, oletko valmis?
Aika: keskiviikko 3.6.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Avoimessa webinaarissa pähkäillään Elisa Maljamäen kanssa tulevaisuutta. Miksi erityisesti yrittäjän kannattaa aktiivisesti pohtia tulevaisuutta ja mitä voimme tulevaisuudesta tietää? Webinaari on tiivis johdatus ennakoinnin äärelle. Erilaisten tulevaisuuksien, ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen lisäksi sivutaan muutosta, trendejä ja megatrendejä sekä puhutaan muun muassa halutuista ja toivotuista tulevaisuuksista.

Riskienhallinta pienyrityksessä ja keskustelutilaisuus koulutustarpeista
Aika: torstai 23.4.2020, klo 14:00-16:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Liiketoiminnan suunnittelu ja erilaiset rahoitusvaihtoehdot -koulutus
Aika: keskiviikko 1.4.2020, klo 13:00-15:00
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Johanna Rinnekari, yritysasiantuntija, ProAgria Itä-Suomi

Lean, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: maanantai 20.4.2020, kellonaika tarkentuu myöhemmin
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Jari Uimonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Hinnoittelun lähtökohdat, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: tiistai 14.4.2020, klo 14:30-16:30
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Kustannuslaskennan perusteet, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: tiistai 31.3.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Hinnoittelun lähtökohdat, aloitustilaisuus
Aika: tiistai 24.3.2020, klo 12:00-14:30
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Kustannuslaskennan perusteet
Aika: tiistai 17.3.2020, klo 12:00-14:30
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Tarinallistaminen ja tuotteistaminen
Aika: tiistai 10.3.2020, klo 14:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sopimusoikeus, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: tiistai 18.2.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Lapin ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Yrityksen energiatehokkuus
Aika: maanantai 17.2.2020, klo 14:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Anssi Kokkonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sopimusoikeus, aloitustilaisuus
Aika: tiistai 4.2.2020, klo 12:00-14:30
Paikka: Lapin ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Lean, aloitustilaisuus
Aika: maanantai 3.2.2020, klo 14:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Jari Uimonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 4
Aika: tiistai 10.3.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 3
Aika: maanantai 17.2.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 2
Aika: maanantai 3.2.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 1
Aika: torstai 16.1.2020, klo 12:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Aloitustilaisuus 3.12.2019
Mukaan ilmoittautuneille yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville, tilaisuus on avoin kaikille hankkeesta kiinnostuneille
Aika: tiistai 3.12.2019, klo 14:30-16:00
Paikka: Lapin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys.

Tilaisuudessa käydään läpi hankkeen tavoitteet, esitellään tulevat koulutukset ja benchmarkkausmatkat. Lisäksi keskustellaan teidän tarpeistanne ja toiveista hankkeen koulutuksiin ja benchmarkkausmatkoihin liittyen. Jo mukaan ilmoittautuneille yrityksille myös annetaan tilaisuudessa orientoiva tehtävä yritystoiminnan kehittämiseen liittyen.

Perhe- ja sopimusoikeutta yrittäjille
Aika: keskiviikko 25.9.2019 klo 13-16.30
Paikka: Lapin amk ja etäyhteys

Mietitkö koskaan elämäsi mahdollisia muutostilanteita ja niiden oikeusvaikutuksia?
Meille voi sattua monia ennalta arvaamattomia asioita, mutta näiden tilanteiden ennakkoon pohtiminen auttaa kohtaamaan yllätykset. Tiesithän, että voit erilaisilla sopimuksilla ja tahdonilmaisuilla varautua mahdollista eroa, sairastumista, yhteistyökumppanin vaihtumista ja kuolemaa varten. Moni meistä ei halua miettiä näiden hankalien asioiden tapahtumista, mutta varautumista niihin voi pitää eräänlaisena vakuutuksena tulevaa varten. Katso lisätietoa Perhe- ja sopimusoikeuskoulutus

Some markkinoinnissa -koulutus
Aika: 23.4. klo 12:30-15:30
Paikka: Karelia-amk, Tikkarinne 9, luokka e409

Koulutuspäivän rakenne ja sisältökuvaus:

 • 1 h – Sosiaalisen median kanavat, kohderyhmät ja sisältötyypit
  Osallistuja oppii perusteet Facebookista ja Instagramista sekä tunnistaa minkälaisia kohderyhmiä mikäkin kanava tavoittaa ja minkälaiset sisällöt toimivat missäkin kanavassa.
 •  0,5 – 1 h – Kevyen somestrategian perusteet
  Osallistuja oppii suunnittelemaan ja tunnistamaan erilaisia kohderyhmiä, määrittelemään tavoitteellisesti oman yrityksen läsnäoloa eri kanavissa sekä huomioimaan kanavakohtaiset pääviestit ja viestintätyylit.
 • 1 h – Maksettu mainonta Facebookissa
 • Osallistuja oppii suunnittelemaan ja tunnistamaan erilaisia kohderyhmiä, suunnittelemaan ja toteuttamaan maksettua mainontaa Facebookin mainontatyökaluilla.
 • 0,5 h – Some-markkinoinnin mittaaminen
  Osallistuja oppii ohjaamaan sosiaalisen median markkinointia tavoitteellisesti sekä mittaamaan ja optimoimaan mainontaa tuloslähtöisesti.