KOULUTUKSET

Rural Future -hanke tähtää maaseutuyritysten kannattavuuden ja toimintaedellytysten vahvistamiseen.

Hanke järjestää:
» teemaryhmäkoulutuksia
» benchmark-matkoja ulkomaille ja kotimaahan
» asiantuntijasparrauksia ja asiantuntijavetoisia kokeiluja

Toimialariippumattomia koulutuksia järjestetään hankkeeseen osallistuvien yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien tarpeet ja toiveet huomioiden. Ole yhteydessä koulutuksiin liittyvien toiveidesi ja tarpeidesi tiimoilta!


KEVÄT 2021

Rural Future -hanke tähtää maaseudun yritysten kannattavuuden ja toimintaedellytysten vahvistamiseen. Järjestämme yrityksille toimialariippumattomia koulutuksia kevään 2021 aikana yhteistyössä W-Power (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities) -hankkeen kanssa. Linkki KOULUTUSKALENTERIIN.

Lean Six Sigma ”Tee vähemmän enemmällä”
Ke 12.5. klo 13-16 (aloitustilaisuus)
Ke 2.6. klo 13-16 (purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus)
Kouluttaja: Jari Uimonen, Karelia-amk
Ilmoittautuminen 9.5. mennessä TÄSTÄ
Lean Six Sigma Yellow Belt opintojaksolla tarkastellaan menetelmiä, joilla varmistetaan asiakaslähtöinen, kustannustehokas, laadukas ja sujuva toiminta poistamalla turhaa työtä, pienentämällä vaihtelua ja virheitä sekä poistamalla pullonkauloja. Keskeinen periaate on toiminnan jatkuva ja systemaattinen parantaminen sekä juurisyihin pureutuva ongelman ratkaisu. Koulutuspäivien jälkeen on mahdollisuus varata tunnin yrityskohtainen sparraus kouluttajalta (sparrausajat ovat kesäkuussa 2021 ja niitä on varattu 10 ensimmäiselle).

Perhe- ja sopimusoikeus yrityksille
SIIRTYNYT SYKSYYN 2021
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin amk
Mietitkö koskaan elämäsi mahdollisia muutostilanteita ja niiden oikeusvaikutuksia? Meille voi sattua monia ennalta arvaamattomia asioita, mutta näiden tilanteiden ennakkoon pohtiminen auttaa kohtaamaan yllätykset. Tiesithän, että voit erilaisilla sopimuksilla ja tahdonilmaisuilla varautua mahdollista eroa, sairastumista, yhteistyökumppanin vaihtumista ja kuolemaa varten. Moni meistä ei halua miettiä näiden hankalien asioiden tapahtumista, mutta varautumista niihin voi pitää eräänlaisena vakuutuksena tulevaa varten.
Käsittelemme koulutuksessa seuraavia asioita yrittäjän näkökulmasta:

– sopimusten merkitys
– avioehdon rooli turvaamassa yritystoiminnan jatkuvuutta
– edunvalvontavaltuutus: jos esim. sairastun vakavasti, kuka voi hoitaa yrityksen asioita?
– testamentti suunnittelun apuvälineenä

Yrityksen energiatehokkuus
SIIRTYNYT SYKSYYN 2021
Kouluttaja: Anssi Kokkonen, Karelia-amk
Mihin yrityksesi käyttää energiaa? Onko energiankulutuksesi tehokasta? Mitä ovat energiakatselmukset? Mitä tukia voit saada yrityksesi energiatehokkuuden lisäämiseen? Tule kuulemaan energiankulutuksesta, erilaisista tuista ja tavoista, miten voit itse vaikuttaa energiankulutukseen ja miten voit liikkua energiatehokkaasti. Koulutus sisältää ennakkotehtävänä tehtävän selvityksen oman yrityksesi energiankulutuksesta, yhteisen workshopin muiden yrittäjien kanssa. Koulutuspäivien jälkeen on mahdollisuus varata tunnin yrityskohtainen sparraus kouluttajalta (sparrausajat ovat huhtikuussa 2021 ja niitä on varattu 10 ensimmäiselle).

Tuotteistaminen
22.3. – 9.5.2021
välisenä aikana (verkkokurssi)
Kouluttaja: Hanna Vienonen, Karelia-amk
Ilmoittautuminen päättynyt.
Mitä tuotteistaminen tarkoittaa ja miten sitä tehdään? Minkälaisia työkaluja tuotteistamisessa voi käyttää? Koulutus sisältää luentotallenteen sekä yrityskohtaisen kehittämistehtävän. Tehtävän suorittamisen jälkeen on mahdollisuus varata tunnin yrityskohtainen sparraus kouluttajalta (sparrausajat ovat toukokuun alussa 2021 ja niitä on varattu 10 ensimmäiselle opintojakson suorittaneelle).

Työtä tuunaamalla kohti työn imua – yrittäjän hyvinvointi
24.3.-13.5. (verkkovalmennus)
Kouluttajat: Päivi Franssila ja Minna Lappalainen, Karelia-amk
Ilmoittautuminen päättynyt.
Työn tuunaaminen ja työinto! Jokainen meistä voi ainakin jossain määrin muokata työtään niin, että sen tarjoamat vaatimukset ja omat voimavarat asettuvat kulloinkin parhaaseen mahdolliseen tasapainoon. Valmistaudu arjen innovatiivisuuteen, rutiinien ravisteluun ja unelmien toteuttamiseen. Teemoina ovat mm. omat vahvuudet, itseohjautuvuuden voima, yhteisöllisyys, työn merkityksellisyys, resilienssi, myötätunto ja myötäinto.

Facebook- ja Google-mainonnan perusteet yrityksille
31.3.-5.5. keskiviikkoisin klo 8:15-9:45
Kouluttaja: Lotta Lilja, Karelia-amk
Ilmoittautuminen päättynyt.
Opi tuntemaan Facebookin ja Googlen mahdollisuudet yrityksen markkinoinnin näkökulmasta. Koulutuksen aikana opit asettamaan tavoitteet digimarkkinointikampanjalle, toteuttamaan kampanjan tavoitteiden mukaisesti ja seuraamaan sen tuloksia. Opit myös perusteet hakukoneoptimoinnista, digitalisaatiosta ja asiakkuuden muutoksesta digiajassa. Koulutus on suunnattu yrittäjille /yritysten markkinoinnista vastaaville, joilla on vähän tai ei lainkaan digimarkkinoinnin kokemusta. Edellytys on, että osallistujilla on pääsy yrityksen Facebook- ja Google-tileille.

Koulutuskalenteri kokonaisuudessaan: Koulutukset yrityksille kevät 2021

Menneet koulutukset:

» Tästä tarina alkaa -luento ja tarinallistamistyöpaja (18.2. & 24.2.2021)


SYKSY 2020

Tulevaisuuspolku-pienryhmäsparraukset: http://ruralfuture.karelia.fi/tulevaisuuspolku-pienryhmasparraukset/


Menneet koulutukset

Hankkeen osallistumismaksun maksaneilla on pääsy kaikkiin menneiden koulutusten koulutusmateriaaleihin ja koulutusnauhoitteisiin.

Vaihtoehtoiset skenaariot
Aika: Ti 10.112020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa
Aika: tiistai 6.10.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Hanna Vienonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi
Aika: tiistai 15.9.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Trendit ja yhteisen toimintaympäristön ennakointi
Aika: tiistai 18.8.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu
Aika: 10.9.2020, 1.10.2020, 22.10.2020 ja 11.11.2020 klo 16:30-17:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Hanna Vienonen ja Minna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaipaako yrityksesi uusia asiakkaita? Haluatko palvella nykyisiä asiakkaita vielä paremmin. Koulutussarjan aikana opit palvelumuotoilun keskeisiä käsitteitä ja periaatteita. Pääset näkemään miltä yrityksesi näyttää asiakkaan silmin, sekä miten voisit ymmärtää ja palvella heitä paremmin esimerkiksi ostoprosessin visualisoinnin kautta. Koulutuksen aikana voit konkreettisilla askelmerkeillä kehittää yritystoimintaasi ja vahvistaa kilpailukykyäsi.

Tulevaisuus tulee, oletko valmis?
Aika: keskiviikko 3.6.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Avoimessa webinaarissa pähkäillään Elisa Maljamäen kanssa tulevaisuutta. Miksi erityisesti yrittäjän kannattaa aktiivisesti pohtia tulevaisuutta ja mitä voimme tulevaisuudesta tietää? Webinaari on tiivis johdatus ennakoinnin äärelle. Erilaisten tulevaisuuksien, ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen lisäksi sivutaan muutosta, trendejä ja megatrendejä sekä puhutaan muun muassa halutuista ja toivotuista tulevaisuuksista.

Riskienhallinta pienyrityksessä ja keskustelutilaisuus koulutustarpeista
Aika: torstai 23.4.2020, klo 14:00-16:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Liiketoiminnan suunnittelu ja erilaiset rahoitusvaihtoehdot -koulutus
Aika: keskiviikko 1.4.2020, klo 13:00-15:00
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Johanna Rinnekari, yritysasiantuntija, ProAgria Itä-Suomi

Lean, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: maanantai 20.4.2020, kellonaika tarkentuu myöhemmin
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Jari Uimonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Hinnoittelun lähtökohdat, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: tiistai 14.4.2020, klo 14:30-16:30
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Kustannuslaskennan perusteet, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: tiistai 31.3.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Hinnoittelun lähtökohdat, aloitustilaisuus
Aika: tiistai 24.3.2020, klo 12:00-14:30
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Kustannuslaskennan perusteet
Aika: tiistai 17.3.2020, klo 12:00-14:30
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Tarinallistaminen ja tuotteistaminen
Aika: tiistai 10.3.2020, klo 14:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sopimusoikeus, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: tiistai 18.2.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Lapin ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Yrityksen energiatehokkuus
Aika: maanantai 17.2.2020, klo 14:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Anssi Kokkonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sopimusoikeus, aloitustilaisuus
Aika: tiistai 4.2.2020, klo 12:00-14:30
Paikka: Lapin ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Lean, aloitustilaisuus
Aika: maanantai 3.2.2020, klo 14:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Jari Uimonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 4
Aika: tiistai 10.3.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 3
Aika: maanantai 17.2.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 2
Aika: maanantai 3.2.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 1
Aika: torstai 16.1.2020, klo 12:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Aloitustilaisuus 3.12.2019
Mukaan ilmoittautuneille yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville, tilaisuus on avoin kaikille hankkeesta kiinnostuneille
Aika: tiistai 3.12.2019, klo 14:30-16:00
Paikka: Lapin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys.

Tilaisuudessa käydään läpi hankkeen tavoitteet, esitellään tulevat koulutukset ja benchmarkkausmatkat. Lisäksi keskustellaan teidän tarpeistanne ja toiveista hankkeen koulutuksiin ja benchmarkkausmatkoihin liittyen. Jo mukaan ilmoittautuneille yrityksille myös annetaan tilaisuudessa orientoiva tehtävä yritystoiminnan kehittämiseen liittyen.

Perhe- ja sopimusoikeutta yrittäjille
Aika: keskiviikko 25.9.2019 klo 13-16.30
Paikka: Lapin amk ja etäyhteys

Mietitkö koskaan elämäsi mahdollisia muutostilanteita ja niiden oikeusvaikutuksia?
Meille voi sattua monia ennalta arvaamattomia asioita, mutta näiden tilanteiden ennakkoon pohtiminen auttaa kohtaamaan yllätykset. Tiesithän, että voit erilaisilla sopimuksilla ja tahdonilmaisuilla varautua mahdollista eroa, sairastumista, yhteistyökumppanin vaihtumista ja kuolemaa varten. Moni meistä ei halua miettiä näiden hankalien asioiden tapahtumista, mutta varautumista niihin voi pitää eräänlaisena vakuutuksena tulevaa varten. Katso lisätietoa Perhe- ja sopimusoikeuskoulutus

Some markkinoinnissa -koulutus
Aika: 23.4. klo 12:30-15:30
Paikka: Karelia-amk, Tikkarinne 9, luokka e409

Koulutuspäivän rakenne ja sisältökuvaus:

 • 1 h – Sosiaalisen median kanavat, kohderyhmät ja sisältötyypit
  Osallistuja oppii perusteet Facebookista ja Instagramista sekä tunnistaa minkälaisia kohderyhmiä mikäkin kanava tavoittaa ja minkälaiset sisällöt toimivat missäkin kanavassa.
 •  0,5 – 1 h – Kevyen somestrategian perusteet
  Osallistuja oppii suunnittelemaan ja tunnistamaan erilaisia kohderyhmiä, määrittelemään tavoitteellisesti oman yrityksen läsnäoloa eri kanavissa sekä huomioimaan kanavakohtaiset pääviestit ja viestintätyylit.
 • 1 h – Maksettu mainonta Facebookissa
 • Osallistuja oppii suunnittelemaan ja tunnistamaan erilaisia kohderyhmiä, suunnittelemaan ja toteuttamaan maksettua mainontaa Facebookin mainontatyökaluilla.
 • 0,5 h – Some-markkinoinnin mittaaminen
  Osallistuja oppii ohjaamaan sosiaalisen median markkinointia tavoitteellisesti sekä mittaamaan ja optimoimaan mainontaa tuloslähtöisesti.