KOULUTUKSET

Rural Future -hanke tähtää maaseutuyritysten kannattavuuden ja toimintaedellytysten vahvistamiseen.

Hanke järjestää:
» teemaryhmäkoulutuksia
» benchmark-matkoja ulkomaille ja kotimaahan
» asiantuntijasparrauksia ja asiantuntijavetoisia kokeiluja

Toimialariippumattomia koulutuksia järjestetään hankkeeseen osallistuvien yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien tarpeet ja toiveet huomioiden. Ole yhteydessä koulutuksiin liittyvien toiveidesi ja tarpeidesi tiimoilta!


SYKSY 2021

Rural Future -hanke tähtää maaseudun yritysten kannattavuuden ja toimintaedellytysten vahvistamiseen. Järjestämme yrityksille toimialariippumattomia koulutuksia vuoden 2021 aikana yhteistyössä W-Power (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities) -hankkeen kanssa. 

Tule oppimaan miten verkkokauppa rakennetaan!
ILMOITTAUDU TÄSTÄ
Yksilöllisessä koulutuskokonaisuudessa saat opastusta juuri sinulle sopivan verkkokaupan perustamisesta. Lisäksi opit suunnittelemaan verkkokaupan toimintoja ja sisältöjä ja saat vinkkejä kuinka verkkokauppaan saadaan asiakasvirtoja ja myyntiä. Koulutus järjestetään on-line -tapahtumana 1.9, 8.9, 15.9, 23.9, ja 29.9. kahden tunnin mittaisina työpajoina. Ilmoittaudu 22.8. mennessä!

Koulutuksen hinta on 30 €/hlö (sis alv 24%)
Koulutukseen otetaan max 15 hlöä ja se toteutetaan, jos osallistujia on 10 hlöä.
Ilmoittautuneille lähetetään lyhyt taustakartoituskysely mahdollisimman parhaan alustan ja toteutuksen selvittämiseksi.

Alustava ohjelma:

1.9.2021 klo 13–15.00
Verkkokauppa yrityksen myyntivälineenä ja erilaiset verkkokaupan toteuttamismallit
Osallistujien verkkokauppa-alustan tarpeiden kartoitus ja budjetointi

8.9.2021 klo 13–15.00
Alustan valinta ja siihen tutustuminen
Sisällön tuottaminen verkkokauppaan

15.9.2021 klo 13–15.00
Maksu- ja toimituspalvelut
Tietosuoja- ja kuluttajansuoja-asiat

23.9.2021 klo 13–15.00
Myynnin edistämisen keinot verkkokaupassa, chat, asiakkaan johdattaminen ostoon ja kaupan päättämiseen

29.9.2021 klo 13–15.00
Asiakasvirtojen rankentaminen

Lisätietoja: jaana.puhakka@maajakotitalousnaiset.fi

Perhe- ja sopimusoikeus yrityksille
SIIRTYNYT SYKSYYN 2021
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin amk
Mietitkö koskaan elämäsi mahdollisia muutostilanteita ja niiden oikeusvaikutuksia? Meille voi sattua monia ennalta arvaamattomia asioita, mutta näiden tilanteiden ennakkoon pohtiminen auttaa kohtaamaan yllätykset. Tiesithän, että voit erilaisilla sopimuksilla ja tahdonilmaisuilla varautua mahdollista eroa, sairastumista, yhteistyökumppanin vaihtumista ja kuolemaa varten. Moni meistä ei halua miettiä näiden hankalien asioiden tapahtumista, mutta varautumista niihin voi pitää eräänlaisena vakuutuksena tulevaa varten.
Käsittelemme koulutuksessa seuraavia asioita yrittäjän näkökulmasta:
– sopimusten merkitys
– avioehdon rooli turvaamassa yritystoiminnan jatkuvuutta
– edunvalvontavaltuutus: jos esim. sairastun vakavasti, kuka voi hoitaa yrityksen asioita?
– testamentti suunnittelun apuvälineenä

Yrityksen energiatehokkuus
SIIRTYNYT SYKSYYN 2021
Kouluttaja: Anssi Kokkonen, Karelia-amk
Mihin yrityksesi käyttää energiaa? Onko energiankulutuksesi tehokasta? Mitä ovat energiakatselmukset? Mitä tukia voit saada yrityksesi energiatehokkuuden lisäämiseen? Tule kuulemaan energiankulutuksesta, erilaisista tuista ja tavoista, miten voit itse vaikuttaa energiankulutukseen ja miten voit liikkua energiatehokkaasti. Koulutus sisältää ennakkotehtävänä tehtävän selvityksen oman yrityksesi energiankulutuksesta, yhteisen workshopin muiden yrittäjien kanssa. Koulutuspäivien jälkeen on mahdollisuus varata tunnin yrityskohtainen sparraus kouluttajalta (sparrausajat ovat huhtikuussa 2021 ja niitä on varattu 10 ensimmäiselle).


MENNEET KOULUTUKSET

KEVÄT 2021

» Tästä tarina alkaa -luento ja tarinallistamistyöpaja (18.2. & 24.2.2021)
» Tuotteistamisen verkkokurssi ja sparraus (22.3.-9.5.2021)
» Työtä tuunaamalla kohti työn imua – yrittäjän hyvinvointi -verkkovalmennus (24.3.-13.5.2021)
» Facebook- ja Google-mainonnan perusteet yrityksille (31.3.-5.5.)
» Lean Six Sigma ”Tee vähemmällä enemmän” (12.5.-2.6.)

Koulutuskalenteri kokonaisuudessaan: Koulutukset yrityksille kevät 2021

SYKSY 2020

Tulevaisuuspolku-pienryhmäsparraukset: http://ruralfuture.karelia.fi/tulevaisuuspolku-pienryhmasparraukset/

Vaihtoehtoiset skenaariot
Aika: Ti 10.112020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Hiljaiset signaalit innovaatiotoiminnassa
Aika: tiistai 6.10.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Hanna Vienonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisten tulevaisuuksien haarukointi
Aika: tiistai 15.9.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Trendit ja yhteisen toimintaympäristön ennakointi
Aika: tiistai 18.8.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu
Aika: 10.9.2020, 1.10.2020, 22.10.2020 ja 11.11.2020 klo 16:30-17:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Hanna Vienonen ja Minna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tulevaisuus tulee, oletko valmis?
Aika: keskiviikko 3.6.2020, klo 17:00-18:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Elisa Maljamäki, Lapin ammattikorkeakoulu

KEVÄT 2020

Riskienhallinta pienyrityksessä ja keskustelutilaisuus koulutustarpeista
Aika: torstai 23.4.2020, klo 14:00-16:30
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Liiketoiminnan suunnittelu ja erilaiset rahoitusvaihtoehdot -koulutus
Aika: keskiviikko 1.4.2020, klo 13:00-15:00
Paikka: AC-yhteys
Kouluttaja: Johanna Rinnekari, yritysasiantuntija, ProAgria Itä-Suomi

Lean, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: maanantai 20.4.2020, kellonaika tarkentuu myöhemmin
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Jari Uimonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Hinnoittelun lähtökohdat, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: tiistai 14.4.2020, klo 14:30-16:30
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Kustannuslaskennan perusteet, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: tiistai 31.3.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Hinnoittelun lähtökohdat, aloitustilaisuus
Aika: tiistai 24.3.2020, klo 12:00-14:30
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Kustannuslaskennan perusteet
Aika: tiistai 17.3.2020, klo 12:00-14:30
Paikka: Etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Tarinallistaminen ja tuotteistaminen
Aika: tiistai 10.3.2020, klo 14:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sopimusoikeus, purkutilaisuus ja pienryhmien ohjaus
Aika: tiistai 18.2.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Lapin ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Yrityksen energiatehokkuus
Aika: maanantai 17.2.2020, klo 14:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Anssi Kokkonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sopimusoikeus, aloitustilaisuus
Aika: tiistai 4.2.2020, klo 12:00-14:30
Paikka: Lapin ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Tia Lämsä, Lapin ammattikorkeakoulu

Lean, aloitustilaisuus
Aika: maanantai 3.2.2020, klo 14:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Jari Uimonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 4
Aika: tiistai 10.3.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 3
Aika: maanantai 17.2.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 2
Aika: maanantai 3.2.2020, klo 12:00-14:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Palvelumuotoilu 1
Aika: torstai 16.1.2020, klo 12:00-16:00
Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys
Kouluttaja: Riikka Simonen ja MInna Lappalainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

SYKSY 2019

Aloitustilaisuus 3.12.2019
Mukaan ilmoittautuneille yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville, tilaisuus on avoin kaikille hankkeesta kiinnostuneille
Aika: tiistai 3.12.2019, klo 14:30-16:00
Paikka: Lapin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja etäyhteys.

Perhe- ja sopimusoikeutta yrittäjille
Aika: keskiviikko 25.9.2019 klo 13-16.30
Paikka: Lapin amk ja etäyhteys

Some markkinoinnissa -koulutus
Aika: 23.4. klo 12:30-15:30
Paikka: Karelia-amk, Tikkarinne 9, luokka e409

Koulutuspäivän rakenne ja sisältökuvaus:

 • 1 h – Sosiaalisen median kanavat, kohderyhmät ja sisältötyypit
  Osallistuja oppii perusteet Facebookista ja Instagramista sekä tunnistaa minkälaisia kohderyhmiä mikäkin kanava tavoittaa ja minkälaiset sisällöt toimivat missäkin kanavassa.
 •  0,5 – 1 h – Kevyen somestrategian perusteet
  Osallistuja oppii suunnittelemaan ja tunnistamaan erilaisia kohderyhmiä, määrittelemään tavoitteellisesti oman yrityksen läsnäoloa eri kanavissa sekä huomioimaan kanavakohtaiset pääviestit ja viestintätyylit.
 • 1 h – Maksettu mainonta Facebookissa
 • Osallistuja oppii suunnittelemaan ja tunnistamaan erilaisia kohderyhmiä, suunnittelemaan ja toteuttamaan maksettua mainontaa Facebookin mainontatyökaluilla.
 • 0,5 h – Some-markkinoinnin mittaaminen
  Osallistuja oppii ohjaamaan sosiaalisen median markkinointia tavoitteellisesti sekä mittaamaan ja optimoimaan mainontaa tuloslähtöisesti.