SUOMALAISEN MAANVILJELIJÄN KOKEMUKSIA EIP-AGRI -FOKUSRYHMÄSSÄ TOIMIMISESTA

Thomas Snellman

Thomas ”REKO” Snellman.

Thomas Snellman on 61-vuotias maanviljelijä Pohjanmaalta. Hän on toiminut 40 vuotta maanviljelijänä, joista 30 on ollut luomutuotantoa. Viimeiset 20 vuotta Snellman on toiminut kansainvälisissä asioissa. Ensimmäinen kosketus EIP-Agriin EU-tasolla oli vuonna 2016 Bulgariassa. Snellman kertoo, kuinka hänen verkostonsa ovat kasvaneet neljän vuoden aikana kiitos EIP-Agri-toiminnan. Hän on myös saanut uusia mahdollisuuksia sen kautta sekä vieraillut 20 eri maassa.

Snellman kertoo, että EIP-Agrin fokusryhmät ovat avoimia kaikille, jotka sinne hakevat. Hän myös mainitsee suomalaisten vähäisen hakeutumisen kyseisiin ryhmiin. Snellman mainitsee mahdolliseksi syyksi tiedon levittymättömyyden.

Kun fokusryhmissä työskentelystä ja siitä vievästä ajasta kysyttiin, Snellman sanoi sen olevan suhteellista. Jokainen voi panostaa siihen sen verran, kun itse haluaa. Hänen näkökulmastansa EIP-Agrin fokusryhmät eivät vie, vaan pikemminkin tuovat. Yhdeksi esimerkiksi Snellman antaa matkat eri Euroopan maihin. Kotosalla hän on tuottanut ns. minipapereita, joita ryhmän jäsenet tekevät. Näistä sitten muodostuu kokonaisuudessaan raportti, joka julkaistaan EIP-Agri-sivustolla. Snellman itse kertoi käyttäneensä minipapereihin aikaa pari työpäivää.

Suurimmaksi hyödyksi fokusryhmissä työskentelystä Snellman kertoo olevan verkostoitumisen. Hän myös mainitsee, että hyödyt riippuvat täysin siitä, mitä yrittäjä itse haluaa. Fokusryhmissä työskentely antaa paljon erilaisia mahdollisuuksia. Snellman kuitenkin mainitsee, että kielimuuri voi olla esteenä. Ryhmissä työskennellään pääasiallisesti englanniksi, joten sen puhuminen ja kirjoittaminen pitää hallita.

Snellman kannustaa kaikkia yrittäjiä hakemaan rohkeasti mukaan uusiin projekteihin. Hän mainitsee, että ryhmien koot ovat yleensä 20–25 henkilön väliltä ja jokaiseen mahtuu 1–2 suomalaista. Snellman muistuttaa, että hakemuksen pitää olla houkutteleva ja motivoiva. Jos hakemuksessa ei näy hakijan motivoituneisuus, todennäköisyydet päästä mukaan pienenevät.

Artikkelin on kirjoittanut Toni Sinisalo.