KOKEMUKSIA EIP-AGRI -FOKUSRYHMÄTOIMINNASTA

Leena Suojala, joka toimii MTK:n asiantuntijana tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin, eläinlääkintäasioiden ja elintarvikehygienian alalla on ollut mukana EIP-fokusryhmätoiminnassa vuodesta 2016 lähtien. Robust and resilient dairy production systems -Focus Group oli ensimmäinen työryhmä, johon Leena Suojala osallistui. Tässä fokusryhmässä pyritään tunnistamaan maidontuotannon markkinoilla tapahtuvat muutokset sekä lisäämään maidontuotannon resilienssiä tulevaisuudessa.

Reducing Antibiotics in Poultry -fokusryhmä tutustumassa siipikarjatutkimuskeskuksen toimintaan Herentaalsissa Belgiassa. Kuva: Leena Suojala.

Fokusryhmien tarkoituksena on antaa toimenpide-ehdotuksia ratkaistavaan ongelmaan. Kokemuksen pohjalta Suojala osaa kertoa, mitä fokusryhmissä tehdään. Ensimmäiseksi paneudutaan asiaan sekä kuunnellaan alustuksia, kartoitetaan riskejä ja ongelmia sekä lopuksi kartoitetaan ratkaisuja, jotka kasataan kokoon loppuraportiksi. Samalla mietitään, miten EU:n maatalouspolitiikka sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikka pystyisivät vastaamaan näihin ongelmiin.

Kansainvälisyyden vuoksi fokusryhmissä ensisijaisena kielenä toimii englanti. Mukana fokusryhmissä väkeä voi olla ympäri Eurooppaa; viljelijöitä, yritysten edustajia, viranomaisia sekä tutkijoita. Mukaan toimintaan voi päästä järjestön tai neuvontajärjestön kuulutusten ja hakujen kautta.

Suojala kertoo fokusryhmissä työskentelyn avartavan näkökulmia samalla päästen hahmottamaan, kuinka muissa EU-maissa toimitaan. Kokemuksen perusteella Suojala kertoo huomanneensa, riippumatta maasta, maaseutuyrittäjillä olevan pääosin samanlaisia ongelmia, riskejä ja ratkaisuja kuin suomalaisilla toimijoilla.

Kysyttäessä mitä Suojala sanoisi yrittäjälle, joka miettii fokusryhmiin hakeutumista, Suojala vastaa: ”Ilman muuta, jos rahkeet riittävät.” Vinkiksi fokusryhmiin hakeville Suojala kertoo, että hakukaavan täyttämiseen kannattaa panostaa ja motivaatio täytyy tuoda esiin, sillä fokusryhmissä työskentely vaatii paneutumista ja sitoutumista. Kuitenkin saatu hyöty on kaiken vaivan arvoista. Suojalan mukaan ammatillinen näkökulma laajenee fokusryhmissä työskentelyn kautta sekä samalla oppii ymmärtämään, mistä yhteinen maatalouspolitiikka kumpuaa.

Artikkelin on kirjoittanut Emma-Liisa Lappalainen.